Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody. Masz prawo żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

KR Kacper Rój

Wołowice 404

32-070 Czernichów

NIP: 9442163181

2. Jakie informacje osobiste są gromadzone i przetwarzane przez firmę KR

Dane potrzebne do wywiązania się z umowy opisanej w regulaminie, czyli sprzedaży towarów drogą elektroniczną. Dokonanie zakupu w naszym sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres email i numer telefonu) oraz adres korespondencyjny umożliwiający realizację zamówienia. W przypadku kiedy kupujący jest przedsiębiorcą również dane firmy (nazwa oraz NIP) pozwalające na wystawienie faktury VAT.         

Adres e-mail w przypadku osób zapisanych na newsletter.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są przez firmę KR wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Dane demograficzne (np. wiek, płeć) mogą również być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookie) i wykorzystywane w celu badania preferencji użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług, przy czym zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikujących (anonimizacja).

3. Podstawa prawna przetwarzania

Twoja zgoda wyrażona na naszej witrynie (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - "RODO")

Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4. W jaki sposób chronione są dane?

Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie składania zamówienia lub rejestracji, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez firmę KR z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

5. Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

udostępniamy niezbędne do realizacji zamówień dane (adres korespondencyjny) podmiotom zewnętrznym takim jak firmy kurierskie (Poczta Polska, Inpost),

biuro rachunkowe poprzez jego system informatyczny w celu wypełnienia obowiązków podatkowych (wystawianie faktur, wysyłanie plików JPK),

firma hostingowa, na której serwerze znajduje się nasz serwis

6. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

prawo żądania sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7. W jaki sposób będą realizowane Twoje prawa 

Firma KR (chronlakier.pl) umożliwia każdemu użytkowi wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych danych osobowych o użytkowniku poprzez formularz dostępny po zalogowaniu się w sklepie internetowym. Dodatkowo, w każdym przypadku, użytkownik może zwrócić się do administratora danych na adres mailowy: chronlakier@gmail.com lub w przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może również zwrócić się pisemnie do: KR Kacper Rój, Wołowice 404, 32-070 Czernichów.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).